کد خبر: 8384
تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 ارديبهشت 1400 - 11:15
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه حمايت از مالكان، متصرفان قانوني و بهره‌برداران غيردولتي و خصوصي آثار غيرمنقول و بافت هاي تاريخي-فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي و ديگر فهرست‌هاي ذيربط.

- لايحه الحاق يك بند به ماده (2) و اصلاح ماده (8) قانون حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي ـ فرهنگي.

- اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.

- آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ماده (6 ) قانون حمايت از اطفال و نوجوانان.