کد خبر: 836
تاریخ انتشار: سه شنبه 27 مهر 1395 - 16:23
تاریخ پیشنهاد: 1395/07/06
کد پیشنهاد: 53540
به موجب تصویب نامه شماره 200634/ت 48619 هـ مورخ 12 /10 /1391، سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره(5 ) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی- مصوب 1369- به مدت پنج سال از لحاظ بازنشستگی به میزان شش سال محاسبه می شود.
الحاق یک تبصره به ذیل تصویب نامه شماره 200634/ت 48619 هـ مورخ 12 /10 /1391 در خصوص کسورات بازنشستگی مستخدمین مدارس استثنایی الحاق یک تبصره به ذیل تصویب نامه شماره 200634/ت 48619 هـ مورخ 12 /10 /1391 در خصوص کسورات بازنشستگی مستخدمین مدارس استثنایی

مطابق ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنائی مصوب 1369- ، با توجه به اهمیت و ویژگی‌های توانبخشی تعلیم و تربیت کودکان و دانش‌آموزان استثنائی اعم از نابینایان، نیمه بینایان، ناشنوایان،‌نیمه‌شنوایان، عقب‌ماندگان ذهنی و ناسازگاران عاطفی، معلولین حسی حرکتی و چند معلولیتی به موجب این قانون مؤسسه دولتی بنام "سازمان‌آموزش و پرورش استثنائی" وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد.

مطابق تبصره (5) ماده قانونی یاد شده، پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان یاد شده از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد.

به موجب تصویب نامه شماره 200634/ت 48619 هـ مورخ 12 /10 /1391، سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره(5 ) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی- مصوب 1369- به مدت پنج سال از لحاظ بازنشستگی به میزان شش سال محاسبه می شود.

از آنجا که پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت اختلافاتی در مورد اعتبار این تبصره و نحوه اجرای آن ایجاد شد. اظهار نظر نسبت به این امر به استناد بندهای (4) و (5) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری در صلاحیت شورای توسعه است و طبق نظریه های شماره 44907/91/231 مورخ 20 /12 /1391 امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) که البته طی نامه شماره 6019 مورخ 24 /1 /1394 مورد تأکید رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز قرار گرفته و اعلام نموده‌اند.
" با عنایت به ماده(30) آیین نامه داخلی هیئت دولت، تصویب نامه شماره 200634/ت 48619 هـ مورخ 12 /10/1391 از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه است و اجرای آن به تاریخ 1/1/1388 مجاز نمی باشد "

در نتیجه؛ اعطای امتیاز تبصره (5) ماده واحده به همکاران ذی نفع اعم از افراد شاغل و بازنشسته از تاریخ 1/1/1388 تا تاریخ 12/10/1391 ممکن نبوده و با خلأ و فترت قانونی مواجه شده است، به همین دلیل سازمان بازنشستگی کشوری نیز به استناد نامه مذکور از تأیید و تسجیل سوابق افراد مورد نظر از تاریخ 1 /1 /1388 خودداری نموده و اجرای مصوبه مذکور را بدون توجه به تبصره (5) قانون مورد اشاره، از تاریخ صدور مصوبه هیئت وزیران (1 /10 /1391) معتبر و لازم الاجرا دانست.

با عنایت به مراتب فوق، وزارت آموزش و پرورش با توجه به توجیهات به شرح فوق خواستار اصلاح تاریخ اجرای مصوبه از مورخ 01 /01 /1388 شده و مراتب را برای سیر مراحل تصویب ارایه نموده است .

 

 

 

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف
آخرین موضوعات در حال بررسی