کد خبر: 8344
تاریخ انتشار: يکشنبه 29 فروردين 1400 - 14:19
کد پیشنهاد: 58704
تاریخ پیشنهاد: 1400/01/16
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/01/22
وزارت جهاد کشاورزی به منظور تأمین منابع مالی لازم جهت تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی در سال جاری، خواستار اختصاص مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان متولی این امر شده است.
درخواست اختصاص مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مسئولیت تأمین و تدارک نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی را برعهده دارد، براساس صورت های مالی حسابرسی شده سازمان حسابرسی و طبق گزارش های حسابرسی ویژه تا پایان سال 1398، حدود 23 هزار میلیارد ریال از دولت بستانکار می باشد. همچنین این شرکت در سال 1399 نیز بابت توزیع و فروش 2186 تن انواع کودهای شیمیایی یارانه ای به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی (که مبلغی بالغ بر 8500 میلیارد ریال می باشد) صرفاً مبلغ 2965 میلیارد ریال یارانه دریافت نموده است.

بر این اساس، شرکت یاد شده بابت عملکرد سال 1399 بیش از 5535 میلیارد ریال و در مجموع بابت عملکرد تأمین و تدارک کودهای یارانه ای طی سال های اخیر، بیش از 28 هزار میلیارد ریال مطالبات یارانه ای دارد. این در حالی است که شرکت مذکور در سال جاری نیز مکلف به تأمین و تدارک نهاده های کشاورزی، از جمله سه میلیون تن انواع کودهای شیمایی می باشد و تهیه و تدارک این نهاده استراتژیک، مستلزم تأمین منابع مالی لازم از محل یارانه بوده و جهت تأمین کودهای مورد نیاز و اجرای برنامه ابلاغی سال جاری در راستای حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور، استفاده از تسهیلات بانکی ضروری است.

با توجه به موارد فوق، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد اختصاص تسهیلات بانکی به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

گفتنی است، این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

downlod