کد خبر: 8120
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 12:51
>>

موضوع مورد بررسی

- سند راهبردي توسعه گردشگري موضوع بند (الف) ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه .