کد خبر: 8099
تاریخ انتشار: شنبه 2 اسفند 1399 - 14:04
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57379/139939
تاریخ ابلاغ: 1399/12/02
با توجه به تفاهم صورت گرفته میان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر اعمال اصلاحاتی در مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی در ارتباط با شهرک ها و نواحی صنعتی، هیئت وزیران با اصلاح موادی از تصویب نامه مذکور موافقت کرد.
اصلاح مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 29 بهمن 1399 به پيشنهاد وزارت نيرو، تصویب نامه مربوط به تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، شهرک ها و نواحی صنعتی از 40 درصد تخفیف در پرداخت هزینه های جبرانی برخوردار خواهند شد.

همچنین مقرر شد سقف آب مصرفی شهرک ها و نواحی صنعتی به نسبت تعداد واحدهای استقراریافته در آنها تعیین شود.

دولت همچنین با توجه به گذشت بیش از یک ماه از تاریخ مصوبه مربوط به تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی به دلیل فرآیند اصلاحات صورت گرفته در آن، با تغییر و بروز رسانی تاریخ صدور مصوبه مذکور موافقت کرد.

downlod