کد خبر: 8098
تاریخ انتشار: شنبه 2 اسفند 1399 - 13:08
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58510/139898
تاریخ ابلاغ: 1399/12/02
دولت مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای انجام مأموریت های فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا را ابلاغ کرد.
اختصاص اعتبار برای انجام مأموریت های فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 بهمن 1399، با اختصاص اعتبار تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال (تا مبلغ 800 میلیارد ریال به صورت هزینه ای و تا مبلغ 200 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای) برای انجام مأموریت های قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت کشور موافقت کرد.

تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، استفاده از ظرفیت های مردمی همچون مساجد، بسیج، خیرین و سمن ها، ایجاد تفاهم میان نیروهای اجتماعی، افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین پروتکل های مصوب و ترغیب مردم به رعایت الزامات بهداشتی، آموزش و فرهنگ‌سازی به منظور ایجاد اعتماد و انگیزه اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات ستاد یادشده و اجرای زیرساخت های مورد نیاز و همچنین ایجاد هماهنگی بین کمیته های مختلف ستاد مذکور و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر یک از آنها، از جمله مأموریت های فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کروناست.

همچنین به موجب این مصوبه، وزارت کشور موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

downlod