کد خبر: 8088
تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 بهمن 1399 - 11:36
>>

موضوع مورد بررسی

- سند راهبردي توسعه گردشگري، موضوع بند (الف) ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه.