کد خبر: 8083
تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 بهمن 1399 - 11:32
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي ماده (34) قانون احكام دائمي توسعه كشور.

- اصلاح آيين‌نامه اجرايي آمادگي مقابله با پديده گردوغبار در (26) ماده ( آيين‌نامه اجرايي پيشگيري و مديريت پديده گردوغبار).

- متولي گري سازمان هواشناسي در بررسي طرح هاي مربوط به تعديل وضع هوا از حيث مباني تئوري و امكان سنجي عملي.