کد خبر: 808
تاریخ انتشار: دوشنبه 19 مهر 1395 - 10:10
تاریخ پیشنهاد: 1395/06/21
کد پیشنهاد: 53512
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به استناد مفاد تبصره (2) ماده قانونی یاد شده، متن پیش نویس آیین نامه اجرایی را برای سیر مراحل تصویب ارایه نموده است.

مطابق تبصره (2) الحاقی ماده(22) قانون اسااسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1394- حضور کارکنان دستگاه های اجرایی که با فراخوان جمعیت هلال احمر و موافقت دستگاه مربوط در حوادث ملی، منطقه ای و استانی در امر امداد رسانی و مقابله با بلایا و حوادث غیر مترقبه به عنوان امدادگر و داوطلب فعال شرکت می کنند،مأموریت اداری بدون دریافت حق مأموریت تلقی می شود . وپرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان به امدادگران و داوطلبانی که با اختیار خود و با تکمیل فرم خدمت داوطلبانه با جمعیت همکاری می نمایند، مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نمی باشد و دعاوی آنان نیز در هیئت های حل اختلاف کارگری و کارفرما و دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست . نظر به اینکه در قسمت اخیر این تبصره لازم است تا سازمان جمعیت هلال احمر آیین نامه اجرایی این تبصره را ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا ء شدن این قانون تهیه وجهت تصویب به هیئت وزیران ارسال نماید بر این اساس سازمان مزبورآیین نامه اجرایی این تبصره را جهت سیر مراحل تصویب به شرح پیوست ارایه نموده است.


 
downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف
آخرین موضوعات در حال بررسی