کد خبر: 8079
تاریخ انتشار: سه شنبه 28 بهمن 1399 - 15:15
کد پیشنهاد: 58518
تاریخ پیشنهاد: 1399/11/05
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/11/28
به منظور افزایش امکان تحقق منابع مالی پایدار پیش بینی شده ناشی از بهای خدمات مدیریت پسماند و تسهیل در وصول آن توسط شهرداری ها، شهرداری تهران پیشنهاد تجمیع قبوض بهای خدمات مدیریت پسماند شهری با قبوض برق را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد تجمیع قبوض بهای خدمات مدیریت پسماند شهری با قبوض برق

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» یکی از مشکلات شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران، وصول بهای خدمات مدیریت پسماند می باشد که هرچند شهرداری تهران در چارچوب مقررات و با تصویب شورای اسلامی شهر، اقدام به وضع و وصول بهای خدمات مدیریت پسماند در دو بخش مسکونی و غیرمسکونی می نماید، ولی به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی، تاکنون وصول قریب به 16 هزار میلیارد ریال از مطالبات شهرداری تهران در بخش مدیریت پسماند محقق نشده است.

براساس بررسی های صورت گرفته، یکی از راه های مؤثر برای افزایش امکان تحقق منابع مالی پایدار پیش بینی شده ناشی از بهای خدمات مدیریت پسماند، تجمیع قبوض بهای خدمات مذکور با قبوض برق می باشد که تحقق این امر نیازمند اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند است.

شایان ذکر است با تأمین منابع مالی پایدار از این طریق که برای اجرای هرچه بهتر طرح جامع مدیریت پسماند امری حیاتی است، زمینه تقویت تولید انرژی پاک از پسماندهای شهری فراهم خواهد شد که این امر از اهداف مهم توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است.

در همین راستا، شهرداری تهران به منظور تقویت ضمانت اجرایی وصول بهای خدمات توسط شهرداری ها از طریق تعریف معیارهایی برای محاسبه هزینه مدیریت پسماند، تعریف ابزارهای کنترلی و تشویقی و همچنین تقویت ضمانت اجرایی وصول از طریق تجمیع با قبوض برق، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند را جهت بررسی و تصویب در دولت، ارایه نموده است.

لازم به یادآوری است که پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.

downlod