کد خبر: 8075
تاریخ انتشار: دوشنبه 27 بهمن 1399 - 14:22
کد پیشنهاد: 58495
تاریخ پیشنهاد: 1399/11/14
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/11/26
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي حمايت از توليد و به منظور امکان بهره مندی واحدهای صنعتی و تولیدی از خدمات بیمه ای مندرج در ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهاد اصلاح ماده مزبور و تسهیل زمینه بیمه گزاری برای شبکه گاز و برق واحدهای صنعتی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد بیمه گزاری برای شبکه گاز و برق واحدهای صنعتی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت خانه ­هاي نفت و نيرو می توانند در قالب قبوض گاز و برق، مبلغي را كه طبق قوانين بودجه سنواتي تعيين مي ­شود، براي هر واحد مسكوني و تجاري در نظر گرفته و صرفاً جهت بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه­ هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش­ سوزي و مسموميت مشتركان هزينه نمايند.

درحالی كه مبالغ فوق در بند (ز) تبصره (6)  قانون بودجه سال 1398 نیز پیش بینی شده است، ولی امكان بيمه گزاري براي واحدهاي صنعتي و توليدي به­ دليل عدم ذكر نام بيمه ­گران (واحدهاي صنعتي) در متن قانون وجود ندارد.

بنابراین با توجه به اينكه دستگاه­ هاي خدمات ­رسان، امور تأمين برق و گاز را تا ورودي واحدهاي مستقر انجام داده و بهره ­برداري از شبكه­ هاي مربوطه را نيز عهده ­دار مي ­باشند، لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي حمايت از توليد، به ویژه صنايع كوچك و متوسط و به منظور امکان بهره­ مندی واحدهای صنعتی و تولیدی از خدمات بیمه ­ای مندرج در ماده فوق­، پیشنهاد اصلاح ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تسهیل امکان بیمه گزاری برای شبکه گاز و برق واحدهای صنعتی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، پیشنهاد مذکور مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.

downlod