کد خبر: 8058
تاریخ انتشار: سه شنبه 21 بهمن 1399 - 13:10
>>

موضوع مورد بررسی

- الزام دستگاه هاي اجرايي به مستندنگاري و ثبت تصويري طرح ها و پروژه هاي مهم كشور.