کد خبر: 7979
تاریخ انتشار: سه شنبه 7 بهمن 1399 - 14:13
کد پیشنهاد: 58410
تاریخ پیشنهاد: 1399/10/20
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/11/05
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای بند (8) ضمیمه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور درحال توسعه (گروه دی 8)، پیشنهاد انعقاد موافقتنامه حقوقی به منظور ایجاد دانشگاه بین المللی با مشارکت اعضای (گروه دی 8) را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد انعقاد موافقتنامه حقوقی به منظور ایجاد دانشگاه بین المللی (گروه دی 8)

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، در بند (4) ضمیمه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور، همکاری در حوزه علوم و تکنولوژی بین اعضای گروه پیش بینی شده و در همین راستا، سازمان مذکور به دولت جمهوری اسلامی ایران مأموریت داد تا نسبت به تأسیس دانشگاهی تحت عنوان «دانشگاه بین المللی دی 8» اقدام نماید.

در راستای تحقق این مأموریت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه بوعلی سینای همدان مأموریت داد که این دانشگاه را راه اندازی نماید که هم اکنون دانشگاه بین المللی دی 8 با تلاش این وزارتخانه و با میزبانی دانشگاه بوعلی سینای همدان راه اندازی شده است.

لذا طبق توافقی که در خصوص شناسایی و تعیین ماهیت حقوقی این دانشگاه بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی رئیس جمهور حاصل شده، این دانشگاه دارای ماهیت بین المللی بوده و علی رغم استقرار آن در ایران، در انجام مأموریت های خود از مقررات داخلی و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبعیت نمی کند و مطابق مصوبات هیئت امنا اداره شده و فعالیت می نماید، پیشنهاد انعقاد موافقتنامه حقوقی به منظور ایجاد و ادامه فعالیت دانشگاه بین المللی (گروه دی 8) جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه شده است.

این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی