کد خبر: 7864
تاریخ انتشار: شنبه 13 دی 1399 - 11:45
کمیسیون های هیئت دولت >> علمی، تحقیقاتی و فناوری >> جلسه

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره برداري از منابع ژنتيكي

- تعرفه‌هاي مربوط به ارائۀ خدمات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مؤسسات آموزش عالي آزاد و دانشگاه هاي غيردولتي - غيرانتفاعي، موضوع جدول شماره (5) قانون بودجۀ سال 1399 كل كشور