کد خبر: 784
تاریخ انتشار: سه شنبه 13 مهر 1395 - 13:14
تاریخ پیشنهاد: 1395/06/13
کد پیشنهاد: 53455
شورای رقابت اعلام نموده‌است: اعضای آن شورا موافقت نمودند که با تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط، اختیارات خود در زمینه‌های ذیل را به این نهاد واگذار کنند.

1- مطابق مفاد ماده (59) قانون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی؛ شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی ‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید.

 2- شورای رقابت در مورخ 8 /6 /1395 اعلام نموده اعضای آن شورا حسب مفاد ماده فوق؛ موافقت نمودند که با تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط، اختیارات خود در زمینه‌های ذیل را به این نهاد واگذار کنند. همچنین اعضای نهاد تنظیم‌کننده بخشی باید حائز شرایط بند "ب" ماده (53) قانون بوده و رعایت ماده (68) قانون برای اعضای نهاد بخشی الزامیست، دوره تصدی اعضای نهاد بخشی سه سال تعیین و اشتغال رییس نهاد بخشی تمام وقت می‌باشد:

الف- تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی مصرح در قانون در محدوده بخش، موضوع صدر بند (1) ماده (58) قانون.

ب- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48) قانون مذکور در بخش موضوع بند (2) ماده (58) قانون.

ج- تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی موضوع بندهای (1)، (2) و (5) ماده ماده (58) قانون در بخش مربوط.

د- تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در بخش در هر مورد با رعایت مقررات مربوط، موضوع بند (5) ماده (58) قانون.

هـ- تحقیق و بازرسی موضوع ماده (60) قانون با أخذ حکم قضایی از قضات موضوع تبصره (1) این ماده در هر مورد با تعیین محدوده آن.

 

متن پیشنهادی

ماده 1- نهاد تنظیم‌کننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته در مواردی که مصداق انحصار طبیعی است و یا به منظور جلوگیری از اعمال انحصار و رویه‌های ضد رقابتی در سایر بازارهای این بخش، تشکیل می‌گردد.

ماده 2- ترکیب اعضای این نهاد به شرح زیر است:

الف- دو نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب وزیر نفت و حکم رییس شورای رقابت.

ب- یک نفر حقوق‌دان به انتخاب وزیر دادگستری و حکم رییس شورای رقابت.

ج- یک نفر صاحب‌نظر اقتصادی و یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب شورای رقابت و حکم رییس شورای رقابت.

د- یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و حکم رییس شورای رقابت.

هـ- یک نفر صاحب‌نظر در بخش به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس شورای رقابت.

تبصره- رییس نهاد بخشی از بین اعضا و با رأی اکثریت انتخاب و با حکم رییس شورای رقابت منصوب می‌شود و اشتغال وی به صورت تمام وقت خواهد بود.

ماده 3- دبیرخانه نهاد بخشی زیر نظر رییس نهاد فعالیت می‌کند و تشکیلات آن توسط شورای رقابت و با همکاری وزارت نفت تهیه و با پیشنهاد شورای رقابت به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی خواهد رسید.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف
آخرین موضوعات در حال بررسی