کد خبر: 7746
تاریخ انتشار: شنبه 15 آذر 1399 - 14:20
>>

موضوع مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره برداري از منابع ژنتيكي.