کد خبر: 7739
تاریخ انتشار: شنبه 15 آذر 1399 - 14:14
>>

موضوع مورد بررسی

شيوه نامه بند ج ماده 12 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 98/2/11 مجلس شوراي اسلامي.