کد خبر: 7687
تاریخ انتشار: دوشنبه 26 آبان 1399 - 14:13
کد پیشنهاد: 58194
تاریخ پیشنهاد: 1399/08/21
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/08/24
وزارت راه و شهرسازی متن پیشنهادی مربوط به انعقاد قرارداد مشارکت شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) با شركت سرمایه گذار منتخب فراخوان در پروژه اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) را به هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد مشارکت در پروژه اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه امام

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت راه و شهرسازی با هدف افزايش ايمني و سرعت در جابه‌جايي بار و مسافر، در راستای قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و شهرسازي، نسبت به برگزاری فراخوان انتخاب سرمایه گذار برای مشارکت در پروژه اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) که ذیل شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) از شركت هاي تابعه اين وزارت قراردارد، اقدام نمود.

درحال حاضر این وزارت به‌منظور تسريع در آغاز عمليات اجرايي فرايند تأمين مالي پروژه مورد اشاره، متن پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

downlod