کد خبر: 7655
تاریخ انتشار: سه شنبه 20 آبان 1399 - 13:14
کد پیشنهاد: 58180
تاریخ پیشنهاد: 1399/08/14
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/08/20
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش اثربخشی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و رفع نواقص موجود در آن، پیشنهاد اصلاح موادی از این قانون را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه نموده است.
پیشنهاد اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به دستاوردهای چشمگیر اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مناطق هدف و ضرورت تداوم اجرای این قانون به منظور پایدارسازی اشتغال و مهاجرت معکوس در میان مدت، پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مذکور را جهت بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

گفتنی است پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت درحال بررسی است.

downlod