کد خبر: 7633
تاریخ انتشار: شنبه 17 آبان 1399 - 08:57
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اصلاح آیین نامه تضمین معاملات دولتی

- درخواست سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس درخصوص افزایش محدوده تردد خودرو با پلاک ارس به شعاع حداقل 200 کیلومتری

- ایجاد ظرفیت قانونی رکن ضامن انتشار اوراق اسلامی براساس تضمین ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع: تصویب نامه شماره 50913/69454 مورخ 1393/6/2

- مجوز ماده (22) قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای طرح های زیرساختی وزارت راه و شهرسازی موضوع: تبصره ماده (5) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- الحاق تبصره (7) به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور موضوع: مالیات تحمیلی بر اصل و سود سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بناها (شرکت آبادراهان پارس و شرکت توسعه راه های پارس)