کد خبر: 7631
تاریخ انتشار: شنبه 17 آبان 1399 - 08:41
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> جلسه
جلسه اصلی کمیسیون لوایح در تاریخ 17 آبان 1399

موضوعات مورد بررسی:

- لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

- مجوز واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی (یک بسته جامع «شامل هر 18 بند»)

- تعدیل جزای نقدی موضوع: ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399

آخرین اخبار