کد خبر: 7601
تاریخ انتشار: دوشنبه 5 آبان 1399 - 14:21
کد پیشنهاد: 58148
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/29
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/08/03
در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی، وزارت راه و شهرسازی نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
ارائه «نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» حمل و نقل از مهمترین اجزای اقتصاد ملی هر کشوری محسوب می شود که نقش زیربنایی مهمی در فرآیند رشد اقتصادی کشورها بر عهده دارد. در این میان،‌ مسئله ای که امروزه به عنوان یک مسئله اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد، مسئله ایمنی راه ها است، چراکه این موضوع در ارتباط تنگاتنگی با آمار تصادفات و تلفات جاده ای قرار دارد، امری که هر ساله حجمی از میران تولید ناخالص ملی را به هدر می دهد.

‌وضعیت ایمنی راه در ایران نشان می دهد که طی دو دهه 80 و 90 خورشیدی، با رشد چشمگیر تردد وسایل نقلیه، ایمنی راه ها و معابر درون شهری و برون شهری، در حد قابل قبولی رشد نیافته است. با وجود اینکه آمارهای رسمی، حکایت از کاهش تلفات تصادفات جاده ای دارد اما در مقایسه با نسبت آمار جهانی و کشورهای دیگر، هنوز فاصله بسیاری وجود دارد.

یکی از علل اصلی رشد تلفات تصادفات، گسترده شدن شبکه راه های کشور و به تبع افزایش تردد وسایل نقلیه در آن هاست. در کشورهای توسعه یافته، قبل از ساخت و در مرحله طراحی، ایمنی راه لحاظ شده تا در هنگام بهره برداری مشکلات مرتبط با ایمنی به حداقل برسد.

ساختارمند کردن ملاحظات ایمنی در طراحی، ساخت و بهره برداری راه های هر کشوری، نیاز به ابزارهای الزام آور متعددی چون آیین نامه و قوانین ایمنی راه دارد.

این آیین نامه ها و قوانین باید از سوی مهندسان، طراحان، پیمانکاران، بهره برداران و همه دست اندرکاران مرتبط با حمل و نقل جاده ای، اجرایی شده و عدم اجرای آن، مجازات های سنگینی را در پی خواهد داشت.

به همین منظور و در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی، وزارت راه و شهرسازی نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

این نقشه با چشم‌انداز تامین حمل‌ونقل جاده‌ای ایمن و روان برای تمامی کاربران و براي يك دوره پنج ساله از سال 1400 شامل 2 افق زمانی کوتاه‌مدت (3 ساله) و میان‌مدت (5 ساله) تدوين شده که سال پاياني آن 1404 مي‌باشد.

مبلغ 24 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این نقشه در نظر گرفته شده و کاهش تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی از 17 هزار نفر در سال پایه به 12 هزار نفر در سال 1404 به عنوان هدف کمی و آموزش و فرهنگ سازی در حوزه ایمنی به عنوان اهداف کیفی نقشه مزبور تعریف شده است.

مطابق نقشه مذکور، سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه  مستقل پیاده سازی طرح ارتقا ایمنی راه‌های کشور را در بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی (کمیسیون ایمنی راه‌های کشور) لحاظ کند و تامین اعتبار پیاده سازی نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور از محل در آمد حاصل از جرایم رانندگی و بند الف تبصره 10 بودجه سالانه صورت پذیرد.

بر اساس نقشه مزبور، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تدوين برنامه كاهش مجروحان تصادفات رانندگي با توجه به شاخص شدت و تعداد تصادفات و مجروحان در مدت زمان دو سال اقدام نمايد.

 همچنین، هر یک از دستگاه‌های موثر موظفند برنامه عملیاتی سالانه خود را برای دستیابیبه اهداف نقشه خود تنظیم و تا پایان مرداد هر سال به وزارت مذکور ارائه کنند تا پس از تأیید، برای درج در بودجه سالانه به سازمان  برنامه و بودجه ارائه شود.

از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی موظف است مجموع اقدامات انجام شده از سوی هر یک از دستگاه‌های موثر را در بازه زمانی شش ماهه مورد ارزیابی قرار دهد و گزارش آن را به دولت ارائه کند.

وزارت راه و شهرسازی همچنین موظف شده بعد از گذشت 2 سال از اجراي نقشه راه، نسبت به بازنگري آن اقدام نمايد.

گفتنی است،‌ پیشنهاد مذکور سیر مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، ‌صنعت و محیط زیست هیئت دولت دنبال می کند.

downlod