کد خبر: 7599
تاریخ انتشار: دوشنبه 5 آبان 1399 - 09:56
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اساسنامه نمونه صندوق هاي پژوهش و فناوري

- آيين نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره برداري از منابع ژنتيكي

- جدول وجوه حق ثبت‌نام مصوّب آزمون‌هاي سال (1399) و پيشنهادي سال (1400) داوطلبان آزمون‌هاي ورودي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي