کد خبر: 7569
تاریخ انتشار: يکشنبه 27 مهر 1399 - 14:52
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 55310/84302
تاریخ ابلاغ: 1399/07/23
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی انضباط اجتماعی و ایمنی راه ها ابلاغ شد.
آیین نامه اجرایی انضباط اجتماعی و ایمنی راه ها ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه مورخ 1399/7/16 هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی جزء (4) بند (ب) ماده (46) قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور موضوع انضباط اجتماعی و ایمنی راه ها در جهت تأمین امنیت و نظم پایدار به تصویب رسید.

افزايش و ارتقای سطح اطلاعات، دانش، مهارت و اصلاح نگرش شهروندان و دستگاه های ذیربط به منظور تقویت انضباط اجتماعی و ارتقاء ایمنی راه ها و رفتارترافیکی، ترويج و نهادينه سازي الگوي رفتار اجتماعي قانونمند، از جمله اهداف آیین نامه اجرایی مذکور است.

به موجب آیین نامه فوق، دستگاه هاي ذي ربط مكلفند براي انضباط بخشي اجتماعي و ايمني راه هاي كشور با ايفاي نقش فعال در امر فرهنگ سازي و نهادينه كردن الگوي رفتار اجتماعي و ترافیکی قانونمند، اقدامات مرتبط را انجام دهند.

دولت همچنین دستگاه هاي مسئول را مکلف کرد درچارچوب شرح اقدامات مطروحه، گزارش عملکرد را در بازه زمانی یک ساله به وزارت کشور که مسئول حُسن اجرای این آیین نامه است، ارسال نمایند.

دستگاه های موضوع آیین نامه موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای آیین نامه توسط دستگاه متبوع خود را در پیشنهاد بودجه سالانه خود به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.

downlod