کد خبر: 7545
تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 مهر 1399 - 12:39
>>

موضوعات مورد بررسی

- آئين نامه ضمانت اجرايي و رسيدگي به تخلفات هواپيمايي.

- بازنگري و اصلاح تصویب نامه موضوع آیین نامه شناسایی و صیانت از وسایل نقلیه تاریخی.

- اصلاح تصويب نامه موضوع تكميل پروژه آزاد راه اصفهان - شيراز توسط شركت عمران شهر جديد صدرا.

- طرح« جهش توليد دانش بنيان ».

- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (27) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور موضوع :  توزيع درآمد ناشي از فروش حقابه متعلق به حقابه داران بين آنها پس از كسر هزينه ها .