کد خبر: 7539
تاریخ انتشار: سه شنبه 22 مهر 1399 - 15:44
>>
نوع مصوبه: لایحه
شماره مصوبه: 57904/60437
تاریخ قانون: 1399/07/22
تاریخ ارسال لایحه: 1399/06/01
با امضای رئیس جمهور، لایحه «پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی» جهت سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
ارسال لایحه «پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و کرواسی» به مجلس شورای اسلامی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 مرداد 1399، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه «پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی» را به تصویب رساند.

لایحه فوق به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری در به کارگیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی در جهت ارتقا و تحکیم همکاری های اقتصادی و تأمین منافع هر دو دولت و با عنایت به موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی (منعقد شده در سال 1379 هجری شمسی) تصویب شد.

پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی، مشتمل بر یک مقدمه و (6) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

downlod
آخرین لایحه