کد خبر: 7537
تاریخ انتشار: سه شنبه 22 مهر 1399 - 15:16
>>
نوع مصوبه: لایحه
شماره مصوبه: 57902/62808
تاریخ ارسال لایحه: 1399/07/05
دولت، لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا درخصوص «موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بین ایران و غنا به مجلس رفت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا درخصوص «موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای» را که در جلسه 1399/5/19 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

این لایحه، با توجه به ضرورت گسترش همکاری های اقتصادی بین ایران و غنا و لزوم اتخاذ تدابیر قانونی برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر دو کشور و با توجه به اهمیت بسزای ایجاد تسهیلات و تمهیدات مربوط و نیز به منظور تضمین تداوم فعالیت های اقتصادی و نیز توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، به تصویب رسید.

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا درخصوص «موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای مشتمل بر یک مقدمه و (30) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

downlod
آخرین لایحه