کد خبر: 7500
تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 مهر 1399 - 13:13
>>

موضوع مورد بررسی

- اجرايي شدن موارد پيشنهادي درباره رعايت مبحث (19) مقررات ملي ساختمان.