کد خبر: 7428
تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 مهر 1399 - 11:57
>>

موضوع مورد بررسی

- مجوز برگزاري پنجمين كنفرانس بين المللي (همايش) اقيانوس شناسي خليج فارس در سال (1400) توسط سازمان هوا شناسي كشور.