کد خبر: 7427
تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 مهر 1399 - 11:57
>>

موضوع مورد بررسی

- آیین نامه ضمانت اجرایی و رسیدگی به تخلفات هواپیمایی.