کد خبر: 7382
تاریخ انتشار: سه شنبه 25 شهريور 1399 - 13:48
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57991/70296
تاریخ ابلاغ: 1399/06/24
هیئت وزیران در اجرای قوانین "وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات" و "اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات" مبالغ جرایم عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در حوزه شبکه های ارتباطات ثابت و یا همراه را که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه دریافت کرده اند، تعیین کرد.
تعیین جریمه عدم رعایت ضوابط و تعرفه اتصال متقابل پيام رسان هاي اجتماعي داخلي با دارندگان پروانه ارتباطي و فناوري اطلاعات

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 19 شهریور 1399 به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، مبالغ جرایم عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در حوزه شبکه های ارتباطات ثابت و یا همراه را که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه دریافت کرده اند، تعیین کرد.

بر این اساس، مبلغ 50 میلیارد ریال جریمه عدم برقراری اتصال متقابل ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست پیام رسان اجتماعی، مبلغ 30 میلیارد ریال برای تأخير در ارائه قرارداد اتصال‏ متقابل منعقده با پيام ‏رسان اجتماعی، مبلغ 50 میلیارد ریال به عنوان جریمه توقف در برقراری اتصال متقابل و مبلغ 20 میلیارد ریال جریمه برای عدم ايفای ساير ضوابط و تعهدات اتصال متقابل پيام‏ رسان‏ های اجتماعی يا اعمال هرگونه محدوديت در کيفيت، اولويت و يا مديريت در ترافيک پيام‏ رسان اجتماعی طرف قرارداد با تشخيص سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین شد.

لازم به ذکر است مبالغ جرایم تعیین شده به ازای هر روز تأخیر در رفع تخلف بعد از مهلت ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعمال خواهد شد.

 

downlod