کد خبر: 7321
تاریخ انتشار: يکشنبه 16 شهريور 1399 - 09:57
>>

موضوع مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره برداري از منابع ژنتيكي .