کد خبر: 7126
تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 شهريور 1399 - 16:17
>>
نوع مصوبه: تصویب نامه

موضوع مورد بررسی:

- سند راهبردی توسعه گردشگری موضوع بند (الف) ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه