کد خبر: 6360
تاریخ انتشار: دوشنبه 12 اسفند 1398 - 15:13
کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت به منظور بررسی چند پیشنهاد دستگاه‎‌های اجرایی تشکیل جلسه داد.

بررسی آیین نامه اجرایی حمایت از ایجاد شهرک‌های دانش سلامت در کمیسیون اجتماعی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه  اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت که به ریاست جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شد، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، موضوع حمایت از ایجاد شهرک های دانش سلامت به بحث و بررسی گذاشته شد.

بر طبق بند "پ" ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آیین نامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند یاد شده متن آیین نامه پیشنهادی سازمان متبوع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای طی مراحل تصویب ارایه نموده است.

بر اساس آیین نامه پیشنهادی، منظور از شهرک دانش سلامت در این آیین نامه محدوده جغرافیایی است که درآن مجموعه ای از زیرساخت ها و امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی و خدمات گردشگری مرتبط با سلامت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی ایجاد و ارایه می شود.

هم‌چنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به نیازسنجی، هدفگذاری و تعیین شاخص ها، ضوابط و شرایط منطقه ای احداث شهرک ها، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.

در این جلسه موادی از آیین نامه مطرح و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.

تسری تلقی شهید به کارکنان فوت شده دستگاههای اجرایی در اثر سوانح ناشی از انجام وظیفه

در ادامه، پیشنهاد اصلاح ماده (۲) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید برای تسری تلقی شهید به کارکنان دستگاههای اجرایی که در اثر سوانح ناشی از انجام وظیفه فوت می کنند مورد بررسی قرار گرفت.

بر همین اساس، مقرر شد، متن پیشنهادی در قالب لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون مدیریت بحران- مصوب ۱۳۹۸- مبنی بر تسری امتیازات ماده مذکور به آن دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول حکم ماده (۲۰) نیستند، تصویب شود.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف