کد خبر: 6150
تاریخ انتشار: يکشنبه 29 دی 1398 - 17:19
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
تاریخ ابلاغ: 1398/10/29
شماره مصوبه: 57037/138673
با تصمیم وزیران عضو کمیسیون لوایح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز است نسبت به فروش یک پلاک ثبتی متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان واقع در تهران اقدام نماید.

صدور مجوز فروش یک پلاک ثبتی متعلق به دانشگاه شهید باهنر

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح درجلسه ۱۴ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد قانون محاسبات عمومی کشور، با فروش یک پلاک ثبتی به مساحت (۲۹ /۲۸۷) متر مربع واقع در تهران از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه شهید باهنر کرمان) مشروط به حفظ کاربری فرهنگی آن موافقت کردند.

بر این اساس، وزارت علوم می بایست وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.

downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف
آخرین اخبار