کد خبر: 5975
تاریخ انتشار: يکشنبه 24 آذر 1398 - 10:32
تاریخ پیشنهاد: 1398/08/26
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1398/08/28
کد پیشنهاد: 57210
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با محوریت تشکیل «شورای‌عالی آمایش سرزمین» از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه و در دستورکار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت قرار گرفته است.

ارائه آیین‌نامه تشکیل «شورای‌عالی آمایش سرزمین»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای‌عالی آمایش سرزمین» با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می شود.

 شورای مورد اشاره، ‌مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن، بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرح های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی، بررسی برنامه های اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی و نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی‌ربط، را بر عهده دارد.

دستگاه های اجرایی نیز مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجرا کنند که زمینه تحقق جهت‌گیری های آمایش سرزمین فراهم آید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (رئیس شورای‌عالی)،‌ معاون سازمان برنامه و بودجه (دبیر شورای‌عالی)،‌ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیران کشور، صمت، اطلاعات، جهاد کشاورزی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اعضای این شورا را تشکیل می دهند.

در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی این ماده را که با مشارکت دستگاه های اجرایی ذی ربط در ۲۱ ماده،‌ تهیه و به تصویب ستاد «بررسی و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و اسناد راهبردی قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» رسیده، جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به دولت ارسال کرده است.

downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف
آخرین موضوعات در حال بررسی