کد خبر: 3689
تاریخ انتشار: دوشنبه 12 شهريور 1397 - 16:05
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی را اصلاح و با عنوان جدید «آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.

پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با توجه به اینکه ظرفیت آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه حمایت‌های جامع و اساسی برای کنترل و حذف کار کودک در کشور کفایت نمی‌کند و آیین‌نامه از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نیست این آیین‌نامه مورد بازبینی با عنوان جدید مطرح شد.

براساس ماده (12) آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی موضوع تصویب نامه هیئت وزیران در تاریخ 26 تیر 1384 و طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ابلاغی وزارت کشور (مصوب جلسه 25 اردیبهشت 1395 شورای اجتماعی کشور)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول هماهنگی در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی کودکان و همچنین نظارت بر حسن اجرای «آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی» می باشد.

طی برگزاری جلسات شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان با حضور اعضای شورای اجتماعی کشور مصوب شد، ظرفیت آیین نامه فعلی جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه حمایت های جامع و اساسی برای کنترل و حذف کار کودک در کشور کفایت نمی کند و آیین نامه از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نیست.

هم‌چنین در جلسات تخصصی با حضور سازمان های غیردولتی فعال در حقوق کودک، پژوهشگران، متخصصان حوزه کودک و کارشناسان سازمان بهزیستی نیز بر این موضوع تأکید شد که با توجه به افزایش تعداد کودکان کار و خیابان طی سال های گذشته، مشکلات ویژه کودکان کار اتباع خارجی و عدم اثربخشی و کفایت برنامه های اجرا شده در این حوزه، ضروری است آیین نامه مذکور مورد بازبینی قرار گرفته و با رویکردی واقع بینانه در مسئله کودکان کار و خیابان سیاست‌گذاری لازم صورت پذیرد.

بدین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی را در دستور کار خود قرارداد که با مشارکت فعال کارشناسان سازمان بهزیستی کشور، نمایندگان سازمان های غیردولتی حوزه کودکان، نمایندگان دستگاه های ذیربط و با راهبری حوزه معاونت رفاه اجتماعی وزارت متبوع و پس از صرف 200 نفر- ساعت جلسه کارشناسی، اصلاح آن آیین نامه با عنوان جدید «آیین نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تهیه و ارائه شده است.

گفتنی است، اصلاح آیین نامه مذکور به استناد اصل 138 قانون اساسی و براساس تکالیف و اختیارات موضوع بند (د) ماده (1) و بند (الف) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ردیف (17) جدول ذیل ماده (78) و بند (ح) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395، مواد (79) تا (84) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369، مواد 1، 3 و 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف