کد خبر: 312
تاریخ انتشار: يکشنبه 6 تير 1395 - 14:58
تاریخ پیشنهاد: 1392/11/19
کد پیشنهاد: 50243
فدراسيون‌هاي و‌رزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي‌شوند مؤسسات عمومي غيردو‌لتي و داراي شخصيت حقوقي هستند كه...
اصلاح آیین نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی کلاسیک

اصلاح آيين‌نامه شناسايي و صيانت از خودروهاي تاريخي (كلاسيك)وزارت ورزش و جوانان ضمن اشاره به حكم بند (11) قانون الحاق بندهاي (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ‌- مصوب 1376- مبني بر "شمول فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران در فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي"، فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران را جزء نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي معرفي نموده و با توجه به ماده (1) اساسنامه فدراسيون‌هاي و‌رزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب‌نامه شماره 4966/ت26429هـ مورخ 5 /4 /1381 هيئت محترم وزيران) مبني بر " فدراسيون‌هاي و‌رزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي‌شوند مؤسسات عمومي غيردو‌لتي و داراي شخصيت حقوقي هستند كه بر اساس مشي و اصول و‌رزشي تعيين شده به موجب منشور المپيك با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملي و به عنوان بالاترين مرجع ذي‌صلاح در هر رشته و‌رزشي تشكيل مي‌شوند"، فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني را به عنوان بالاترين مرجع ذي‌صلاح در زمينه موتورسواري و اتومبيلراني معرفي نموده كه تنها مرجع مورد تأييد فدراسيون بين‌المللي اتومبيلراني (FIA) مي‌باشد. همچنين امور مربوط به خودروها و موتورسيكلت هاي قديمي و كلاسيك نيز بر عهده كميته كلاسيك فدراسيون يادشده میباشد.

با اجراي طرح از رده خارج كردن خودروهاي قديمي و فرسوده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در تاريخ 9 /12 /1388 به منظور صيانت از خودروهاي تاريخي و جلوگيري از اسقاط آنها آيين‌نامه‌اي پيشنهاد نمود كه پس از سير مراحل بررسي تحت عنوان «آيين‌نامه شناسايي و صيانت از خودروهاي تاريخي (كلاسيك)» (موضوع تصويب‌نامه شمارهاصلاح آيين‌نامه شناسايي و صيانت از خودروهاي تاريخي (كلاسيك) 27001/44398 مورخ 8 /2 /1389 ) به تصويب هيئت محترم وزيران رسيد. بر اساس ماده (2) آيين‌نامه يادشده " كارگروهي با حضور نمايندگان سازمان‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري (رييس)، حفاظت محيط زيست، تربيت بدني (كميته كلاسيك فدراسيون موتور سواري و اتومبيلراني)، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)، كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنايع و معادن به منظور شناسايي مصاديق خودروهاي تاريخي و اتخاذ تدابير هماهنگ براي حفظ و صيانت از آنها تشكيل مي‌شود. دبيرخانه كارگروه مذكور در كانون يادشده مستقر مي‌شود".

از طرفی طبق استدلال وزارت ورزش و جوانان با وجود اينكه طبق ماده (3) اساسنامه فدراسيون‌هاي و‌رزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره 4966/ت26429هـ مورخ 5 /4 /1381 هيئت محترم وزيران امور مرتبط با خودروها اعم از خودروهاي تاريخي در حيطه وظايف فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني مي‌باشد، لكن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري رياست كارگروه شناسايي خودروهاي تاريخي را بر عهده دارد و دبيرخانه كارگروه نيز در كانون جهانگردي و اتومبيلراني متعلق به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مستقر مي‌باشد.

لذا وزارت ورزش و جوانان با عنايت به مطالب فوق‌الذكر و حساسيت فدراسيون بين‌المللي اتومبيلراني (FIA) به پيگيري امور مربوط به اتومبيلراني صرفاً از طريق NGO مربوط (يعني فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني) و ممانعت از دخالت مستقيم دستگاه‌هاي دولتي در غير مرتبط در امور اتومبيلراني و احتمال خلع عضويت فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني از فدراسيون بين‌المللي مربوط، پيشنهاد اصلاح «آيين‌نامه شناسايي و صيانت از خودروهاي تاريخي (كلاسيك)» را جهت سير مراحل بررسي و تصويب در هيئت محترم وزيران ارايه نموده است.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف
آخرین موضوعات در حال بررسی