کد خبر: 1490
تاریخ انتشار: شنبه 21 اسفند 1395 - 09:38
کمیسیون های هیئت دولت >> علمی، تحقیقاتی و فناوری >> جلسه
موضوعات مورد بررسی
 
- عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه های کاربردی.
با بررسی "لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (یاسا)" و با عنایت به اینکه این موسسه تابع سازمان ملل نیست و در حال حاضر تمام اعضای آن نهادها و سازمان های دولتی هستند. از طرفی نامعلوم بودن تعهدات احتمالی که با تصویب آن بر دولت مترتب می شود، بررسی موضوع به کمیسیون اصلی ارجاع شد
 
- اصلاح تصویب نامه شماره 237395/ت42986ه مورخ 2 اسفند 1390 و مصوبه شماره141602/ت46513 مورخ 91/8/21 .

متن مورد تصویب کمیته فنی در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 237395/ت 42986 ه مورخ 2 اسفند 1390مورد بررسی قرار گرفت و بند 1 آن با تغییرات ذیل مصوب شد و بند 2 متن فوق الذکرحذف گردید:

1- در تبصره 2 بعد از عبارت توسعه کالاها و خدمات دانش بنیان عبارت "در زمینه تخصصی" اضافه می شود.

2- در تبصره 2 بعد از کلمه عنداللزوم عبارت "لغو صلاحیت انجام فعالیت های پژوهشی و یا" اضافه می شود.

3- در انتهای متن تبصره 2 عبارت " و کلیه دستگاه ها ملزم به رعایت آن هستند" اضافه می شود.

 

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف