کد خبر: 10590
تاریخ انتشار: شنبه 12 شهريور 1401 - 15:33
>>

موضوع مورد بررسی:

- آيين نامه هاي حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين / وزارت كشور