کد خبر: 10486
تاریخ انتشار: سه شنبه 25 مرداد 1401 - 13:13
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59939/86856
تاریخ ابلاغ: 1401/05/24
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخصوص ایجاد زمینه های مشارکت در بخش های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی – توسعه ای، اصلاح و ابلاغ شد.
دولت آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اصلاح کرد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت  وزیران در جلسه مورخ 12 مرداد 1401، به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده  (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخصوص ایجاد زمینه های مشارکت در بخش های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت های پژوهشی و فناوری را اصلاح کرد.

downlod
آخرین مصوبات