کد خبر: 10476
تاریخ انتشار: شنبه 22 مرداد 1401 - 14:01
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 60196/83865
تاریخ ابلاغ: 1401/05/19
با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد؛
با امضا و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، اعتبار لازم برای جبران و کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل اخیر در تعدادی از استان های کشور اختصاص یافت.
اختصاص اعتبار برای جبران و کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل اخیر در برخی استان های کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 مرداد 1401، با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به منظور جبران و کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل اخیر در برخی از استان های کشور، اختصاص داد.

دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

downlod
آخرین مصوبات