کد خبر: 10449
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 مرداد 1401 - 11:03
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 60166/81895
تاریخ ابلاغ: 1401/05/15
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درخصوص صدور مجوز برای امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک ابلاغ شد.
صدور مجوز دولت برای امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه مالیاتی بین ایران و اسلواک

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 مرداد 1401، در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد قراردادهای بین المللی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پاراف و  امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، اقدام نماید.

downlod
آخرین مصوبات