کد خبر: 10433
تاریخ انتشار: سه شنبه 18 مرداد 1401 - 13:13
>>

موضوع مورد بررسی:

- اصلاح آيين نامه مديريت، بهره برداري، احداث و توسعه فرودگاه هاي غيرنظامي به استناد ماده (22) قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328