کد خبر: 10418
تاریخ انتشار: دوشنبه 10 مرداد 1401 - 13:24
کد پیشنهاد: 60174
تاریخ پیشنهاد: 1401/05/09
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1401/05/09
از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد شد؛
وزارت راه و شهرسازی در اجرای تکلیف قانونی مندرج در ماده (12) قانون جهش تولید مسکن، پیش نویس آیین نامه اجرایی این ماده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرد.
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون جهش تولید مسکن

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (12) قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف شده به منظور تأمین زمین مورد نیاز این قانون، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه ها را در اولویت قرار دهد. همچنین به موجب تبصره این ماده، وزارتخانه مذکور موظف شده ضمن استفاده از ظرفیت های توسعه اراضی موضوع این قانون، ظرف یک سال نسبت به بازپس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، اقدام نماید و آیین نامه اجرایی این ماده نیز ظرف دو ماه از پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

در این راستا، وزارت راه و شهرسازی پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده قانونی یاد شده را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است.

پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی