کد خبر: 10414
تاریخ انتشار: دوشنبه 10 مرداد 1401 - 12:21
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59563/77903
تاریخ ابلاغ: 1401/05/09
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درخصوص تفویض اختیار صدور مجوز محیط زیستی پروژه های نیروگاهی مقیاس متوسط به ادارات محیط زیست استان ها ابلاغ شد.
ابلاغ مصوبه تفویض اختیار صدور مجوز محیط زیستی پروژه های نیروگاهی مقیاس متوسط به ادارات محیط زیست استان ها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 5 مرداد 1401، با هدف کاهش زمان صدور مجوزهای محیط زیستی برای پروژه های نیروگاه های مقیاس متوسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی در سطح کشور، با تفویض اختیار صدور مجوز مذکور برای پروژه های یاد شده (25 تا 100 مگاوات) به ادارات محیط زیست استان ها موافقت کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به تعدد پروژه های نیروگاه های مقیاس متوسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی در سطح کشور و محدودیت زمانی احداث این واحدها جهت تأمین پیک بار سال آتی و با عنایت به عدم گستردگی مباحث زیست محیطی این نیروگاه ها به دلیل عدم مصرف آب و مازوت و نیز ضرورت تسریع در انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی (EIA) اتخاذ کرد.

downlod
آخرین مصوبات