کد خبر: 10402
تاریخ انتشار: شنبه 8 مرداد 1401 - 12:21
>>

موضوعات مورد بررسی:

- لايحه سازمان نظام رسانه اي جمهوري اسلامي

- توافقنامه ميان وزارت خانه هاي ميراث فرهنگي و گردشگري - جهاد سازندگي و وزارت راه و شهرسازيو استانداري هاي استان هاي ساحلي با موضوع ايجاد و توسعه مراكز گردشگري دريايي و ساحلي به منظور مديريت يكپارچه گردشگري در سواحل