کد خبر: 10393
تاریخ انتشار: شنبه 8 مرداد 1401 - 11:59
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت

- آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین وزارت اقتصاد

- آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

- آیین نامه اجرایی جزء (2) بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور