کد خبر: 10391
تاریخ انتشار: شنبه 8 مرداد 1401 - 11:52
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت

- آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 كل كشور

- آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 كل كشور