کد خبر: 10361
تاریخ انتشار: شنبه 1 مرداد 1401 - 14:53
کد پیشنهاد: 60022
تاریخ پیشنهاد: 1401/03/31
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1401/04/01
با پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور؛
پیرو نامگذاری سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان توسط ریاست جمهوری و با توجه به ضرورت و اهمیت تسریع در اجرایی سازی این قانون برای تحقق اهداف سال جاری در حوزه اقتصاد دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پیش نویس اساسنامه سازمان های توسعه و سرمایه گذاری موضوع تبصره (3) ماده (14) قانون یاد شده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارسال کرد.
پیش نویس اساسنامه سازمان های توسعه و سرمایه گذاری به دولت ارسال شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب تکلیف مقرر در ماده (20) قانون جهش تولید دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور وظیفه پیگیری اجرای قانون را برعهده دارد و بر همین اساس، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اقدام به سازماندهی تکالیف، تدوین پیش نویس آیین نامه های اجرایی و تعامل با دستگاه های مرتبط در جهت نهایی سازی متن آیین نامه های اجرایی نموده است.

در این خصوص، با توجه به اینکه پیش نویس اساسنامه سازمان های توسعه و سرمایه گذاری موضوع تبصره (3) ماده (14) قانون جهش تولید دانش بنیان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده و کمتر از 2 ماه از مهلت 3 ماهه تدوین و تصویب آیین نامه های قانون جهش تولید دانش بنیان باقی مانده، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به منظور جلوگیری از هرگونه تأخیر در فرآیند اجرایی سازی قانون، خواستار طرح و تصویب پیشنهاد یاد شده در هیئت وزیران شده است.

پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی دولت در مرحله بررسی کارشناسی است.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی